Något on Mauricio Hernández Norambuena, Internationell Solidaritet Kampanj.

Något on Mauricio Hernández Norambuena, Internationell Solidaritet Kampanj

Något on Mauricio Hernández Norambuena, Internationell Solidaritet Kampanj.
 • 23 April 1958 föds Mauricio i Valparaíso.
 • 1976 blir han medlem i det Chilenska Kommunistpartiets Ungdomsförbund JJCC.
 • 1981-1982 tar han examen som idrottslärare vid det statliga chilenska universitetets filial i Valparaiso.
 • 1983 ansluter han sig till “Frente Patriótico Manuel Rodríguez”(FPMR).Stadsgerilla understödd av Kommunistpartiet som bekämpar militärdiktaturen.
 • 1993 Fängslas och döms han till två livstidsstraff för att han varit den intellektuellt ansvarige för planeringen av FPMR aktioner under tidigt 90-tal.
 • 1996 fritas han tillsammans med tre andra medlemmar av FPMR från högsäkerhetsfängelset i Santiago, Chile.
 • 3 februari 2002. Arresteras Mauricio i San Pablo, Brasil, tillsammans med två andra chilenska medborgare och döms till 30 års fängelse för kidnappningen av publicisten Washington Olivetto.
 • 2002 Anhåller den chilenska regeringen till sin motpart i Brasilien om en överlämning av Mauricio Hernandez Norambuena till den chilenska staten för att denne skall fullfölja sina livstidsstraff som avbrutits 1996.
 • 2002 Förflyttas Mauricio till anstalten i Tabuate, där han underställs bestraffning i form av extremt disciplinära restriktioner.
 • 2003. Förflyttas han till anstalten vid namn Presidente Bernardes, där han hålls i fyra år under samma extrema restriktioner av disciplinär form.
 • 2004 medger Brasiliens högsta domstol en överlämning av Mauricio till Chile men lämnar beslutet i presidentens händer om när överlämningen ska utföras.
 • 2005 anmäler Mauricios familj de inhumana förhållanden som Mauricio suttit fängslad under i tre års tid till den Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter.
 • I November 2006 Förflyttas Mauricio till Avares fängelse där han är under isoleringen i tre månader.
 • Den 4:e januari 2007 överlämnas Mauricios anhållande vid det Chilenska Justitiedepartementet om att få ta del av den överenskommelsen om fångutbyte mellan Chile och Brasilien som skrevs under av båda parter 1998.
 • 2007 anhålles för Mauricios part om konsulärt och diplomatiskt stöd från den chilenska staten med bakgrund av de grova brotten mot Mänskliga Rättigheter som Mauricio utsätts för och vars konsekvenser syns i den anmärkningsvärda försämringen av dennes hälsa i form av markant viktminskning samt försämrad psykisk hälsa. Denna efterfrågan görs kontinuerligt sedan 2002.
 • 17:e januari 2007 mottas Mauricios familj av de Chilenska Kongressens Kommission för Mänskliga Rättigheter. Kommissionen kommer enhälligt fram till att anhålla vid såväl Justitie- som Inrikes- och Utrikes Ministeriet och dess brasilianska motparter om att normalisera Mauricios levnadsförhållanden under sin strafftid och påskynda dennes utlämning till Chile.
 • 19:e januari 2007. Mauricios familj får i möte med Justitieministern Isidro Solís veta att Chile endast kommer att överlämna Mauricios efterfrågan till Brasilien och sedan invänta det brasilianska uttalandet innan egna kommentarer kan förekomma.
 • 24:e januari 2007. Brasilien kungör resolution Nr 31, där det fastställs att Mauricio kan utvisas ur landet först efter att ha slutfört strafftiden om 30 år.
 • Februari 2007. Förflyttas Mauricio till Cantanduvas federala anstalt, i delstaten Paraná, där han lever under restriktioner av högsta säkerhetsberedskap. Enligt Mauricios advokat Alberto Espinoza, som besökte honom samma månad, lever han under samma isoleringsvillkor som tidigare, utöver det märkbart försämrade fysiska och psykiska hälsotillståndet.
 • I Februari 2007 besöker Mauricios familj den brasilianska ambassaden i Santiago, Chile och överlämnar ett brev till Brasiliens president, Lula da Silva.
 • I februari 2007 hålls även ett möte mellan Mauricios familj och den ansvarige inom frågor av konsulär art samt de som berör Mänskliga Rättigheter. Ansvarige förband sig att samarbeta och ta reda på information om Mauricios tillstånd. Tyvärr måste alla dessa efterfrågningar passera fängelses direktör. och vår önskan om att Mauricio skall få motta besök från den chilenske konsuln eller annan personal från konsulatet har inte kommit till stånd.
 • I mars 2007 anländer ett brev från den Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter där det meddelas att Mauricios fall upptas såsom ett våldförande på Mänskliga Rättigheter.
 • April 2007. Det Chilenska Justitieministeriet informerar om att Brasilien inte går med på en utlämning av Mauricio och enligt den överenskommelse som länderna skrivit under om utlämning av fångar läggs fallet då ner.Penal de máxima seguridad de Porto Velho

Escriba a Mauricio:
Mauricio Hernández Norambuena
Penitenciária Federal de Mossoró - RN
Rodovia RN15, Km12, Estrada MOssoró-Baraunas
CEP 59600-970 Mossoró - RN
Brasil

Comités Patrióticos por Mauricio Norambuena
5794 días de regimen
carcelario inhumano.

Solidariza con Mauricio con una donación. Si estás en Chile, deposite dinero a la cuenta N° 2721374-00 (Banco Scotiabank) a nombre de Laura Hernández (rut N° 8329187-7). Si estás afuera de Chile, pulse aquí